امروز شنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۰
  • معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران از خبرنگاران خواست تا فردا عصر اطلاعات خود را تکمیل کنند. شعارسال: ظهر امروز پیامکی از سوی معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران برای خبرنگاران متقاضی دریافت آرم طرح ترافیک ارسال شد که بر اساس آن از خبرنگاران درخواست شده تا مدارک خود را تکمیل […] ...
  • معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران از خبرنگاران خواست تا فردا عصر اطلاعات خود را تکمیل کنند. شعارسال: ظهر امروز پیامکی از سوی معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران برای خبرنگاران متقاضی دریافت آرم طرح ترافیک ارسال شد که بر اساس آن از خبرنگاران درخواست شده تا مدارک خود را تکمیل […]
  • شعار سال: طرح ترافیک تهران ۴۵۶ ماه متوالی است که اجرا می‌شود و اگر در مدیریت شهری تهران از لزوم اصلاح طرح قدیمی صحبت نمی‌شد، همچنان ساختار این طرح غیرکارشناسی برای مدیریت تردد در معابر مرکزی شهر پابرجا بود. از طرفی اجرای نزدیک به ۴دهه طرح ترافیک با روش فعلی و عدم‌تغییر یا اصلاح آن، باعث […] ...
  • شعار سال: طرح ترافیک تهران ۴۵۶ ماه متوالی است که اجرا می‌شود و اگر در مدیریت شهری تهران از لزوم اصلاح طرح قدیمی صحبت نمی‌شد، همچنان ساختار این طرح غیرکارشناسی برای مدیریت تردد در معابر مرکزی شهر پابرجا بود. از طرفی اجرای نزدیک به ۴دهه طرح ترافیک با روش فعلی و عدم‌تغییر یا اصلاح آن، باعث […]

آخرین اخبار
بانک پاسارگاد