امروز شنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۰
  • حجت‌الله میرزایی، معاون برنامه‌ریزی، توسعه شهری، امور شورای شهردار تهران در هجدهمین همایش سیاست‌های توسعه‌ای مسکن با اشاره به این‌که شهر فروشی در تهران مطلوب نیست، تصریح کرد: رویه نادرست مذکور درگذشته موجب بی‌هویتی تهران شده است.وی افزوداگر شهرداری تهران به طرح تفصیلی و طرح جامع خود برای جمعیت‌پذیری پایبند، بماند و اگر بخواهد مصوبات […] ...
  • حجت‌الله میرزایی، معاون برنامه‌ریزی، توسعه شهری، امور شورای شهردار تهران در هجدهمین همایش سیاست‌های توسعه‌ای مسکن با اشاره به این‌که شهر فروشی در تهران مطلوب نیست، تصریح کرد: رویه نادرست مذکور درگذشته موجب بی‌هویتی تهران شده است.وی افزوداگر شهرداری تهران به طرح تفصیلی و طرح جامع خود برای جمعیت‌پذیری پایبند، بماند و اگر بخواهد مصوبات […]

آخرین اخبار
بانک پاسارگاد