امروز پنج شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۰
  • بافت فرسوده و بافت‌های بحران زا در سطح شهر تهران همواره به عنوان معضلی اساسی در شهر مطرح بوده و اقدامات صورت گرفته طی سال‌های اخیر برای نوسازی و احیای این بافت چندان تاثیر گذار نبوده است. شعارسال: کلانشهر تهران با مخاطرات طبیعی و انسان ساز بسیار از جمله واقع شدن بر روی گسل‌های زلزله […] ...
  • بافت فرسوده و بافت‌های بحران زا در سطح شهر تهران همواره به عنوان معضلی اساسی در شهر مطرح بوده و اقدامات صورت گرفته طی سال‌های اخیر برای نوسازی و احیای این بافت چندان تاثیر گذار نبوده است. شعارسال: کلانشهر تهران با مخاطرات طبیعی و انسان ساز بسیار از جمله واقع شدن بر روی گسل‌های زلزله […]

آخرین اخبار
بانک پاسارگاد