امروز پنج شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۰
  • دوربین‌های خروج طرح جدید ترافیک از سوی شهرداری تهران نصب شد. رئیس کمیسیون عمران شورا معتقد است ۷۰ درصد این دوربین‌ها ثبتی انجام نمی‌دهند و شهرداری تهران به جد این موضوع را تکذیب می‌کند اما برخی از شهروندان می‌گویند از ابتدای اجرای طرح ترافیک وارده محدوده شدند و هیچ جریمه‌ای برای آنها صورت نگرفته است. […] ...
  • دوربین‌های خروج طرح جدید ترافیک از سوی شهرداری تهران نصب شد. رئیس کمیسیون عمران شورا معتقد است ۷۰ درصد این دوربین‌ها ثبتی انجام نمی‌دهند و شهرداری تهران به جد این موضوع را تکذیب می‌کند اما برخی از شهروندان می‌گویند از ابتدای اجرای طرح ترافیک وارده محدوده شدند و هیچ جریمه‌ای برای آنها صورت نگرفته است. […]

آخرین اخبار
بانک پاسارگاد