امروز پنج شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۰
  • دبیر کارگروه بیمه، بازسازی و بازتوانی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از ابلاغیه رئیس کل بیمه مرکزی در خصوص تشکیل کارگروه بیمه در برخی استان‌های کشور به منظور برآورد و پرداخت خسارت خبر داد.

    ...
  • دبیر کارگروه بیمه، بازسازی و بازتوانی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از ابلاغیه رئیس کل بیمه مرکزی در خصوص تشکیل کارگروه بیمه در برخی استان‌های کشور به منظور برآورد و پرداخت خسارت خبر داد.

آخرین اخبار
بانک پاسارگاد