امروز شنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۰
  • شعارسال: مجید روستا عضو هیئت مدیره شرکت باز‌آفرینی شهری در نشست خبری با اصحاب رسانه با بیان اینکه از دهه ۷۰ بافت‌های فرسوده با ادبیات‌های مختلفی مطرح شده است، گفت: در گذشته این بافت‌ها با نام بافت‌های ناکارآمد شهری یا بافت‌های فرسوده شناخته می‌شد اما امروزه در ادبیات جدید تبدیل به باز‌آفرینی شهری شده است. […] ...
  • شعارسال: مجید روستا عضو هیئت مدیره شرکت باز‌آفرینی شهری در نشست خبری با اصحاب رسانه با بیان اینکه از دهه ۷۰ بافت‌های فرسوده با ادبیات‌های مختلفی مطرح شده است، گفت: در گذشته این بافت‌ها با نام بافت‌های ناکارآمد شهری یا بافت‌های فرسوده شناخته می‌شد اما امروزه در ادبیات جدید تبدیل به باز‌آفرینی شهری شده است. […]

آخرین اخبار
بانک پاسارگاد