امروز پنج شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۰
  • شعار سال: مدت هاست که قانون ساخت و ساز در حریم رودخانه ها را ممنوع کرده اما با این وجود ساختمان های بسیاری در حریم رودخانه ها ساخته می شوند. ساختمان هایی که بیشترشان متعلق به قشر مرفه جامعه است. هر چند وقت یکبار نیز خبری از برخورد مسئولان با این ساختمان ها به گوش […] ...
  • شعار سال: مدت هاست که قانون ساخت و ساز در حریم رودخانه ها را ممنوع کرده اما با این وجود ساختمان های بسیاری در حریم رودخانه ها ساخته می شوند. ساختمان هایی که بیشترشان متعلق به قشر مرفه جامعه است. هر چند وقت یکبار نیز خبری از برخورد مسئولان با این ساختمان ها به گوش […]

آخرین اخبار
بانک پاسارگاد