امروز پنج شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۰
  • قنادان گفت: « نرخ گذاری مخصوص جایی است که انحصار وجود داشته باشد. زمانی‌که بازار آزاد وجود دارد تعداد بسیاری شرکت به صورت رقابتی فعالیت می‌کنند، تعیین نرخ در این اقتصاد رقابتی بی‌معنی است. » شعارسال: مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی تهران در پاسخ به این سوال که با توجه به تبلیغات کارپینو […] ...
  • قنادان گفت: « نرخ گذاری مخصوص جایی است که انحصار وجود داشته باشد. زمانی‌که بازار آزاد وجود دارد تعداد بسیاری شرکت به صورت رقابتی فعالیت می‌کنند، تعیین نرخ در این اقتصاد رقابتی بی‌معنی است. » شعارسال: مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی تهران در پاسخ به این سوال که با توجه به تبلیغات کارپینو […]

آخرین اخبار
بانک پاسارگاد