امروز پنج شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۰
  • شعار سال: ایراد اساسی سامانه استعلام طرح تفصیلی در صورت تصویب کامل یک طرح پس از پنج سال برطرف می‌شود. مدل جدید مصوب در پارلمان محلی پایتخت، انتشار اطلاعات هر نوع مجوز همراستا یا مغایر با ضوابط طرح تفصیلی را در یک اتاق شیشه‌ای قرار می‌دهد و افراد تصمیم‌ساز را در این زمینه مسوول می‌داند […] ...
  • شعار سال: ایراد اساسی سامانه استعلام طرح تفصیلی در صورت تصویب کامل یک طرح پس از پنج سال برطرف می‌شود. مدل جدید مصوب در پارلمان محلی پایتخت، انتشار اطلاعات هر نوع مجوز همراستا یا مغایر با ضوابط طرح تفصیلی را در یک اتاق شیشه‌ای قرار می‌دهد و افراد تصمیم‌ساز را در این زمینه مسوول می‌داند […]
  • معاون وزیر راه و شهرسازی از لغو مصوبه ساخت برج-باغ‌ها در تهران خبر داد. شعارسال: محمدسعید ایزدی با بیان این‌که مصوبه کمیسیون ماده ۵ درباره باغات شهر تهران و لزوم حفظ زیستگاه طبیعی آن‌هاست، اظهار کرد:‌ برای دره فرحزاد و منطقه کن در طرح جامع کاربری فضای سبز، کاربری خاص در نظر گرفته شده و […] ...
  • معاون وزیر راه و شهرسازی از لغو مصوبه ساخت برج-باغ‌ها در تهران خبر داد. شعارسال: محمدسعید ایزدی با بیان این‌که مصوبه کمیسیون ماده ۵ درباره باغات شهر تهران و لزوم حفظ زیستگاه طبیعی آن‌هاست، اظهار کرد:‌ برای دره فرحزاد و منطقه کن در طرح جامع کاربری فضای سبز، کاربری خاص در نظر گرفته شده و […]
  • رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران گفت: تصویب طرحی جایگزین برای مصوبه برج باغات در شورای شهر تهران در دستور کار اعضا قرار گرفته که به موجب آن قطعا میزان بارگذاری بسیار محدود خواهد بود و این امید وجود دارد که با اجرای این مصوبه باغات باقیمانده شهر تهران دست نخورده باقی بمانند. […] ...
  • رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران گفت: تصویب طرحی جایگزین برای مصوبه برج باغات در شورای شهر تهران در دستور کار اعضا قرار گرفته که به موجب آن قطعا میزان بارگذاری بسیار محدود خواهد بود و این امید وجود دارد که با اجرای این مصوبه باغات باقیمانده شهر تهران دست نخورده باقی بمانند. […]

آخرین اخبار
بانک پاسارگاد