امروز پنج شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۰
  • روابط عمومی شهرداری تهران تاکید کرد: منظور از رسانه های مورد تایید معاونت رسانه، همه رسانه هایی است که دارای مجوز رسمی و فعال از وزارت فرهنگ و ارشاد هستند. شعار سال: در نامه معاونت روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری تهران آمده است: با سلام احتراما پیرو نامه ۱۲۰.۷۲۸۳۸۷ که با هدف ساماندهی و […] ...
  • روابط عمومی شهرداری تهران تاکید کرد: منظور از رسانه های مورد تایید معاونت رسانه، همه رسانه هایی است که دارای مجوز رسمی و فعال از وزارت فرهنگ و ارشاد هستند. شعار سال: در نامه معاونت روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری تهران آمده است: با سلام احتراما پیرو نامه ۱۲۰.۷۲۸۳۸۷ که با هدف ساماندهی و […]

آخرین اخبار
بانک پاسارگاد