امروز شنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۰
  • رئیس سابق شورای شهر تهران به روشنگری در مورد خبر ساخت استخر و سونا در زیرزمین یک امامزاده پرداخت. شعارسال: مهدی چمران رئیس سابق شورای شهر تهران در واکنش به گزارش اخیر نجفی شهردار تهران و همچنین اظهارات عضو فراکسیون امید مجلس در خصوص هزینه ۳۰ میلیارد تومانی برای ساخت سونا و جکوزی در زمین […] ...
  • رئیس سابق شورای شهر تهران به روشنگری در مورد خبر ساخت استخر و سونا در زیرزمین یک امامزاده پرداخت. شعارسال: مهدی چمران رئیس سابق شورای شهر تهران در واکنش به گزارش اخیر نجفی شهردار تهران و همچنین اظهارات عضو فراکسیون امید مجلس در خصوص هزینه ۳۰ میلیارد تومانی برای ساخت سونا و جکوزی در زمین […]

آخرین اخبار
بانک پاسارگاد