امروز پنج شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۰
  • وزارت راه می گوید سازمان نظام مهندسی به نفع گروهی کوچک و به بهانه طراحی ساختمان ۵ درصد حق نظارت را غیر قانونی از مردم دریافت می کند اما سازمان نظام مهندسی معتقد است این مبلغ براساس قانون و تائید اعضای مجمع دریافت می شود. شعارسال: بیژن خطیبی عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان […] ...
  • وزارت راه می گوید سازمان نظام مهندسی به نفع گروهی کوچک و به بهانه طراحی ساختمان ۵ درصد حق نظارت را غیر قانونی از مردم دریافت می کند اما سازمان نظام مهندسی معتقد است این مبلغ براساس قانون و تائید اعضای مجمع دریافت می شود. شعارسال: بیژن خطیبی عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان […]
  • عضو مجمع نمایندگان استان تهران گفت: شهردار تهران با هدف سالم سازی و شفاف سازی درفعالیت ها وارد شهرداری شد، بنابراین باید پیش بینی می کرد که درطول مسیر با موانعی روبه رو خواهد شد. شعارسال: محمود صادقی، با اشاره به اینکه برخی اعضای شورای شهر نسبت به شرایط حاد بیماری شهردارتهران مسائلی را مطرح […] ...
  • عضو مجمع نمایندگان استان تهران گفت: شهردار تهران با هدف سالم سازی و شفاف سازی درفعالیت ها وارد شهرداری شد، بنابراین باید پیش بینی می کرد که درطول مسیر با موانعی روبه رو خواهد شد. شعارسال: محمود صادقی، با اشاره به اینکه برخی اعضای شورای شهر نسبت به شرایط حاد بیماری شهردارتهران مسائلی را مطرح […]

آخرین اخبار
بانک پاسارگاد