امروز پنج شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۰
  • عضو مجمع نمایندگان تهران گفت: پیشنهاد شهرداری برای جایگزینی عوارضی بجای فروش طرح ترافیک سالانه باید در مجمع امید بررسی شود. شعارسال: قاسم میرزایی نیکو در مورد پیشنهاد معاون حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران برای ایجاد عوارضی در سطح پایتخت بجای فروش طرح ترافیک با بیان اینکه نحوه صدور طرح ترافیک سالانه باید مورد […] ...
  • عضو مجمع نمایندگان تهران گفت: پیشنهاد شهرداری برای جایگزینی عوارضی بجای فروش طرح ترافیک سالانه باید در مجمع امید بررسی شود. شعارسال: قاسم میرزایی نیکو در مورد پیشنهاد معاون حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران برای ایجاد عوارضی در سطح پایتخت بجای فروش طرح ترافیک با بیان اینکه نحوه صدور طرح ترافیک سالانه باید مورد […]

آخرین اخبار
بانک پاسارگاد