امروز شنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۰
  • نماینده مردم فسا درمجلس، با انتقاد از عدم به کارگیری متخصصان درمدیریت پسماند، گفت: شهرداری برای مدیریت پسماند بیمارستانی هزینه های بسیاری را طلب می کند. شعارسال:نماینده مردم فسا درمجلس، با انتقاد از عدم به کارگیری متخصصان درمدیریت پسماند، گفت: شهرداری برای مدیریت پسماند بیمارستانی هزینه های بسیاری را طلب می کند. محمد جواد جمالی […] ...
  • نماینده مردم فسا درمجلس، با انتقاد از عدم به کارگیری متخصصان درمدیریت پسماند، گفت: شهرداری برای مدیریت پسماند بیمارستانی هزینه های بسیاری را طلب می کند. شعارسال:نماینده مردم فسا درمجلس، با انتقاد از عدم به کارگیری متخصصان درمدیریت پسماند، گفت: شهرداری برای مدیریت پسماند بیمارستانی هزینه های بسیاری را طلب می کند. محمد جواد جمالی […]

آخرین اخبار
بانک پاسارگاد