امروز پنج شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۰
  • شعار سال: اگر هر هنری با اسم کسی گره خورده باشد در مجسمه‌سازی باید گفت اسم طاهر شیخ‌الحکمایی بر سردر این هنر ثبت شده است. کمتر کسی است که در مجسمه‌سازی فعالیت کند و اسم وی را نشنیده باشد. عضویت در هیات‌علمی دانشگاه تهران، گروه تجسمی حوزه هنری، هیات‌مدیره انجمن مجسمه‌سازان ایران، طراحی و ساخت تندیس‌های […] ...
  • شعار سال: اگر هر هنری با اسم کسی گره خورده باشد در مجسمه‌سازی باید گفت اسم طاهر شیخ‌الحکمایی بر سردر این هنر ثبت شده است. کمتر کسی است که در مجسمه‌سازی فعالیت کند و اسم وی را نشنیده باشد. عضویت در هیات‌علمی دانشگاه تهران، گروه تجسمی حوزه هنری، هیات‌مدیره انجمن مجسمه‌سازان ایران، طراحی و ساخت تندیس‌های […]

آخرین اخبار
بانک پاسارگاد