امروز پنج شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۰
  • تاریخ شکل گیری روستا در ایران، متجاوز از قدمت تاریخ مدون ایران است. ایجاد روستا در ایران به ۹۰۰۰ سال قبل از میلاد مسیح می‌رسد. عده‌ای از جغرافیدانان و جامعه شناسان روستایی بر این باورند که روستاهای اولیه از اسکان یافتن گروه‌های کم انسانی که پیش از آن به شیوه گردآوری و شکار امرار معاش […] ...
  • تاریخ شکل گیری روستا در ایران، متجاوز از قدمت تاریخ مدون ایران است. ایجاد روستا در ایران به ۹۰۰۰ سال قبل از میلاد مسیح می‌رسد. عده‌ای از جغرافیدانان و جامعه شناسان روستایی بر این باورند که روستاهای اولیه از اسکان یافتن گروه‌های کم انسانی که پیش از آن به شیوه گردآوری و شکار امرار معاش […]

آخرین اخبار
بانک پاسارگاد