امروز پنج شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۰
  • شعارسال: محمد سالاری گفت: اداره کل امور اجرایی کمیسیون ماده صد و اداره کل معماری و ساختمان معاونت شهرسازی شهرداری تهران گزارشی ارائه کردند که نشان می داد در چهار ماه اول امسال سه هزار و ۳۰۰ پرونده به کمیسیون های مختلف ماده صد ارسال شده است و این موضوع نشان می دهد به تعداد […] ...
  • شعارسال: محمد سالاری گفت: اداره کل امور اجرایی کمیسیون ماده صد و اداره کل معماری و ساختمان معاونت شهرسازی شهرداری تهران گزارشی ارائه کردند که نشان می داد در چهار ماه اول امسال سه هزار و ۳۰۰ پرونده به کمیسیون های مختلف ماده صد ارسال شده است و این موضوع نشان می دهد به تعداد […]

آخرین اخبار
بانک پاسارگاد