امروز پنج شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۰
  • مدیر کل آموزش‌های شهروندی شهرداری تهران از برگزاری آیین بازگشایی مدارس در ۲۶۸ مدرسه خبر داد و گفت: برنامه های امسال در قالب چهار محور آیین بازگشایی، آموزشی، حمایتی و گردشگری برگزار می شود. ...
  • مدیر کل آموزش‌های شهروندی شهرداری تهران از برگزاری آیین بازگشایی مدارس در ۲۶۸ مدرسه خبر داد و گفت: برنامه های امسال در قالب چهار محور آیین بازگشایی، آموزشی، حمایتی و گردشگری برگزار می شود.

آخرین اخبار
بانک پاسارگاد