امروز پنج شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۰
  • شهردار تهران با ارائه توضیحاتی درخصوص ردیف بودجه ۴۵ میلیارد تومانی با عنوان «پاداش های اتفاقی» در لایحه بودجه سال ۹۷ شهرداری، گفت: این ردیف اصلا به معنای پاداش به کارکنان شهرداری نیست. شعارسال: محمدعلی نجفی روز دوشنبه  افزود: تنها عنوان این ردیف پاداش های اتفاقی است و به رغم امکان تغییر عنوان، تصمیم گرفتیم […] ...
  • شهردار تهران با ارائه توضیحاتی درخصوص ردیف بودجه ۴۵ میلیارد تومانی با عنوان «پاداش های اتفاقی» در لایحه بودجه سال ۹۷ شهرداری، گفت: این ردیف اصلا به معنای پاداش به کارکنان شهرداری نیست. شعارسال: محمدعلی نجفی روز دوشنبه  افزود: تنها عنوان این ردیف پاداش های اتفاقی است و به رغم امکان تغییر عنوان، تصمیم گرفتیم […]

آخرین اخبار
بانک پاسارگاد