امروز پنج شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۰
  • کمتر کشوری در جهان می‌توان سراغ گرفت که در آن نام‌گذاری مکان‌ها مانند ایران به سیاست آغشته باشد. پادشاهان گذشته -‌آنگاه که دستشان می‌رسید- شهری به نام خود می‌ساختند و اگر وسعشان کفاف نمی‌داد، به ساخت مسجد، بازار یا کاروانسرا بسنده می‌کردند. شعارسال: مازیار خسروی در روزنامه شرق نوشت: کمتر کشوری در جهان می‌توان سراغ […] ...
  • کمتر کشوری در جهان می‌توان سراغ گرفت که در آن نام‌گذاری مکان‌ها مانند ایران به سیاست آغشته باشد. پادشاهان گذشته -‌آنگاه که دستشان می‌رسید- شهری به نام خود می‌ساختند و اگر وسعشان کفاف نمی‌داد، به ساخت مسجد، بازار یا کاروانسرا بسنده می‌کردند. شعارسال: مازیار خسروی در روزنامه شرق نوشت: کمتر کشوری در جهان می‌توان سراغ […]

آخرین اخبار
بانک پاسارگاد