امروز شنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۰
  • دبیر کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران گفت: با توجه به کاهش منابع درآمد شهرداری تهران درسال آینده اعتبارات حوزه حمل و نقل متمرکز در مترو شود.

    ...
  • دبیر کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران گفت: با توجه به کاهش منابع درآمد شهرداری تهران درسال آینده اعتبارات حوزه حمل و نقل متمرکز در مترو شود.

آخرین اخبار
بانک پاسارگاد