امروز پنج شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۰
  • متروی نيويورك ورود سگ رو ممنوع کرده مگر اینکه تو کیف جا بشوند، ملت هم گفتند چشم میذاریمشون تو کیف. ‌شعارسال: متروی نيويورك ورود سگ رو ممنوع کرده مگر اینکه تو کیف جا بشوند، ملت هم گفتند چشم میذاریمشون تو کیف، اینجوری شده که این صحنه‌های با نمک تو مترو خلق میشه هر روز . […] ...
  • متروی نيويورك ورود سگ رو ممنوع کرده مگر اینکه تو کیف جا بشوند، ملت هم گفتند چشم میذاریمشون تو کیف. ‌شعارسال: متروی نيويورك ورود سگ رو ممنوع کرده مگر اینکه تو کیف جا بشوند، ملت هم گفتند چشم میذاریمشون تو کیف، اینجوری شده که این صحنه‌های با نمک تو مترو خلق میشه هر روز . […]

آخرین اخبار
بانک پاسارگاد