امروز پنج شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۰
  • سخنگوی وزارت کشور گفت: تمامی متخلفین سلب عضویت شده شوراها توسط استانداران به مراجع رسیدگی معرفی شده‌اند. شعار سال: سید سلمان سامانی در واکنش به اظهارات الویری رئیس شورای عالی استان ها درباره سلب عضویت ۲۸۳ نفر از اعضای شوراهای شهر که ارائه این آمار از برخورد با متخلفین را تضعیف نهاد شوراها قلمداد کردند، […] ...
  • سخنگوی وزارت کشور گفت: تمامی متخلفین سلب عضویت شده شوراها توسط استانداران به مراجع رسیدگی معرفی شده‌اند. شعار سال: سید سلمان سامانی در واکنش به اظهارات الویری رئیس شورای عالی استان ها درباره سلب عضویت ۲۸۳ نفر از اعضای شوراهای شهر که ارائه این آمار از برخورد با متخلفین را تضعیف نهاد شوراها قلمداد کردند، […]

آخرین اخبار
بانک پاسارگاد