امروز پنج شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۰
  • رئیس سازمان نظام‌مهندسی استان تهران گفت: درباره هفت‌میلیارد تومان در سازمان نظام‌مهندسی، یکی از چک‌ها با جعل امضای بنده پاس شده است. یکی از چک‌ها هم اصلا امضای من را ندارد و امضای شخص دیگری است. با صحبتی که با متخلفان انجام شد، تا الان تقریبا همه پول برگشته است. دو، سه نفر از سازمان […] ...
  • رئیس سازمان نظام‌مهندسی استان تهران گفت: درباره هفت‌میلیارد تومان در سازمان نظام‌مهندسی، یکی از چک‌ها با جعل امضای بنده پاس شده است. یکی از چک‌ها هم اصلا امضای من را ندارد و امضای شخص دیگری است. با صحبتی که با متخلفان انجام شد، تا الان تقریبا همه پول برگشته است. دو، سه نفر از سازمان […]
  • رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران گفت: تصویب طرحی جایگزین برای مصوبه برج باغات در شورای شهر تهران در دستور کار اعضا قرار گرفته که به موجب آن قطعا میزان بارگذاری بسیار محدود خواهد بود و این امید وجود دارد که با اجرای این مصوبه باغات باقیمانده شهر تهران دست نخورده باقی بمانند. […] ...
  • رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران گفت: تصویب طرحی جایگزین برای مصوبه برج باغات در شورای شهر تهران در دستور کار اعضا قرار گرفته که به موجب آن قطعا میزان بارگذاری بسیار محدود خواهد بود و این امید وجود دارد که با اجرای این مصوبه باغات باقیمانده شهر تهران دست نخورده باقی بمانند. […]
  • رئیس دیوان عدالت اداری گفت: بسیاری از آرای صادره در کمیسیون ماده صد به مرحله اجرا نمی‌رسد و واحدهای اجرایی به توافق با افراد و حل مساله از طریق جریمه به جای اجرای حکم تخریب بسنده می کنند شعارسال: رئیس دیوان عدالت اداری گفت: بسیاری از آرای صادره در کمیسیون ماده صد به مرحله اجرا […] ...
  • رئیس دیوان عدالت اداری گفت: بسیاری از آرای صادره در کمیسیون ماده صد به مرحله اجرا نمی‌رسد و واحدهای اجرایی به توافق با افراد و حل مساله از طریق جریمه به جای اجرای حکم تخریب بسنده می کنند شعارسال: رئیس دیوان عدالت اداری گفت: بسیاری از آرای صادره در کمیسیون ماده صد به مرحله اجرا […]

آخرین اخبار
بانک پاسارگاد