امروز پنج شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۰
  • هزارتو معماری جادویی دارد و در افسانه‌‌های کشورهای مختلف معمولا قهرمان داستان در پیچ‌های هزارتو گمراه می‌شود. درباره مقصد نهایی در هزارتوهای زندگی این‌طور گفته‌اند: هزارتو جایی تمام می‌شود که هرگز پیش از آن در چنان مکانی نبوده‌ای و در آن مکان کاری را انجام می‌دهی که پیش از آن هرگز در زندگی‌ات انجام نداده‌ای! […] ...
  • هزارتو معماری جادویی دارد و در افسانه‌‌های کشورهای مختلف معمولا قهرمان داستان در پیچ‌های هزارتو گمراه می‌شود. درباره مقصد نهایی در هزارتوهای زندگی این‌طور گفته‌اند: هزارتو جایی تمام می‌شود که هرگز پیش از آن در چنان مکانی نبوده‌ای و در آن مکان کاری را انجام می‌دهی که پیش از آن هرگز در زندگی‌ات انجام نداده‌ای! […]

آخرین اخبار
بانک پاسارگاد