امروز شنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۰
  • رئیس سابق شورای شهر تهران گفت: با توجه به بی‌تجربگی و عدم‌سابقه اعضای شورای شهر در مناسبات شهری بهتر است بدنه شهرداری لوایح کارشناسی‌شده‌ای را تهیه کند و در اختیار شورا قراردهد. شعار سال: مهدی چمران با اشاره به اینکه در شش ماه گذشته طرح و لایحه قابل‌توجهی از سوی شورا و شهرداری ارائه نشده خاطرنشان […] ...
  • رئیس سابق شورای شهر تهران گفت: با توجه به بی‌تجربگی و عدم‌سابقه اعضای شورای شهر در مناسبات شهری بهتر است بدنه شهرداری لوایح کارشناسی‌شده‌ای را تهیه کند و در اختیار شورا قراردهد. شعار سال: مهدی چمران با اشاره به اینکه در شش ماه گذشته طرح و لایحه قابل‌توجهی از سوی شورا و شهرداری ارائه نشده خاطرنشان […]

آخرین اخبار
بانک پاسارگاد