امروز پنج شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۰
  • عضو شورای شهر تهران گفت: با آنکه ۵۲ هزار میلیارد بدهی برای ما به‌جا گذاشتند و می‌دانستند که شرایط چگونه است بازهم دست از حاتم‌بخشی برنداشتند البته به تفکیک مشخص است بودجه بیشتر در ردیف‌هایی همچون ماده ۱۸ و ۱۶ کمک به مساجد و… صرف شده است. شعار سال: محمود میرلوحی (عضو شورای شهر تهران و […] ...
  • عضو شورای شهر تهران گفت: با آنکه ۵۲ هزار میلیارد بدهی برای ما به‌جا گذاشتند و می‌دانستند که شرایط چگونه است بازهم دست از حاتم‌بخشی برنداشتند البته به تفکیک مشخص است بودجه بیشتر در ردیف‌هایی همچون ماده ۱۸ و ۱۶ کمک به مساجد و… صرف شده است. شعار سال: محمود میرلوحی (عضو شورای شهر تهران و […]

آخرین اخبار
بانک پاسارگاد