امروز شنبه ۶ آذر ۱۴۰۰
  • ۱۷نهاد، مسئول مدیریت هوا در کشور هستند. برای ۱۱نهاد ۴۳مصوبه‌اختصاصی وجود دارد اما شرایط هوای کشور که از سال ۸۴ روندی رو به افول داشته، هنوز نتوانسته در منحنی مدیریت روند بهبودی داشته باشد. طی ۱۳سال اخیر قانونگذاران انبوهی از مصوبات و دستورالعمل‌ها را روی میز مدیران اجرایی کشور گذاشته‌اند؛ مصوباتی که اگر به عدد […] ...
  • ۱۷نهاد، مسئول مدیریت هوا در کشور هستند. برای ۱۱نهاد ۴۳مصوبه‌اختصاصی وجود دارد اما شرایط هوای کشور که از سال ۸۴ روندی رو به افول داشته، هنوز نتوانسته در منحنی مدیریت روند بهبودی داشته باشد. طی ۱۳سال اخیر قانونگذاران انبوهی از مصوبات و دستورالعمل‌ها را روی میز مدیران اجرایی کشور گذاشته‌اند؛ مصوباتی که اگر به عدد […]

آخرین اخبار
پربازدیدترین ها
بانک پاسارگاد