امروز پنج شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۰
  • شعار سال: نسخه نهایی مصوب دولت برای تصفیه بودجه شهرداری‌ها از درآمدهای ناپایدار و ناسالم پس از تاخیر چهارساله، با تغییرات نگران‌کننده نسبت به نسخه تدارک دیده شده اولیه، راهی مجلس شده است. بسته جدید درآمدی شهرداری‌ها تحت عنوان «لایحه‌درآمد پایدار و هزینه‌ شهرداری‌ها و دهیاری‌ها» که با هدف تامین منابع درآمدپایدار و جدایی خزانه […] ...
  • شعار سال: نسخه نهایی مصوب دولت برای تصفیه بودجه شهرداری‌ها از درآمدهای ناپایدار و ناسالم پس از تاخیر چهارساله، با تغییرات نگران‌کننده نسبت به نسخه تدارک دیده شده اولیه، راهی مجلس شده است. بسته جدید درآمدی شهرداری‌ها تحت عنوان «لایحه‌درآمد پایدار و هزینه‌ شهرداری‌ها و دهیاری‌ها» که با هدف تامین منابع درآمدپایدار و جدایی خزانه […]
  • شعار سال: همزمان با تصویب کلیات لایحه بودجه ۹۷ پایتخت، فرمول تضمین افزایش کیفیت زندگی پایتخت‌نشینان از مسیر بودجه پایتخت در قالب نتایج یک تحقیق و بررسی اعلام شد. این مطالعات نشان می‌دهد در تمامی سال‌های گذشته یک کاربری مهم بودجه پایتخت در راستای ارتقای سطح کیفی زندگی شهروندان تهرانی مغفول مانده و هیچ رابطه […] ...
  • شعار سال: همزمان با تصویب کلیات لایحه بودجه ۹۷ پایتخت، فرمول تضمین افزایش کیفیت زندگی پایتخت‌نشینان از مسیر بودجه پایتخت در قالب نتایج یک تحقیق و بررسی اعلام شد. این مطالعات نشان می‌دهد در تمامی سال‌های گذشته یک کاربری مهم بودجه پایتخت در راستای ارتقای سطح کیفی زندگی شهروندان تهرانی مغفول مانده و هیچ رابطه […]

آخرین اخبار
بانک پاسارگاد