امروز پنج شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۰
  • شعار سال: نتایج تازه‌ترین مطالعات انجام شده از سوی کمیسیون خاص امور کلان‌شهرها از وجود یک فاصله معنادار و ملموس میان تهران با شهرهای پیشرفته جهان در الگوی مالیه شهرداری‌ها خبر می‌دهد. مقایسه الگوی تامین مالی و کسب درآمد شهرداری‌های کشور با الگوی مالیه شهرداری‌های «کلان‌شهرهای پیشرفته»، «شهرهای بزرگ در حال توسعه» و « نه […] ...
  • شعار سال: نتایج تازه‌ترین مطالعات انجام شده از سوی کمیسیون خاص امور کلان‌شهرها از وجود یک فاصله معنادار و ملموس میان تهران با شهرهای پیشرفته جهان در الگوی مالیه شهرداری‌ها خبر می‌دهد. مقایسه الگوی تامین مالی و کسب درآمد شهرداری‌های کشور با الگوی مالیه شهرداری‌های «کلان‌شهرهای پیشرفته»، «شهرهای بزرگ در حال توسعه» و « نه […]
  • شعار سال: نسخه نهایی مصوب دولت برای تصفیه بودجه شهرداری‌ها از درآمدهای ناپایدار و ناسالم پس از تاخیر چهارساله، با تغییرات نگران‌کننده نسبت به نسخه تدارک دیده شده اولیه، راهی مجلس شده است. بسته جدید درآمدی شهرداری‌ها تحت عنوان «لایحه‌درآمد پایدار و هزینه‌ شهرداری‌ها و دهیاری‌ها» که با هدف تامین منابع درآمدپایدار و جدایی خزانه […] ...
  • شعار سال: نسخه نهایی مصوب دولت برای تصفیه بودجه شهرداری‌ها از درآمدهای ناپایدار و ناسالم پس از تاخیر چهارساله، با تغییرات نگران‌کننده نسبت به نسخه تدارک دیده شده اولیه، راهی مجلس شده است. بسته جدید درآمدی شهرداری‌ها تحت عنوان «لایحه‌درآمد پایدار و هزینه‌ شهرداری‌ها و دهیاری‌ها» که با هدف تامین منابع درآمدپایدار و جدایی خزانه […]

آخرین اخبار
بانک پاسارگاد