امروز پنج شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۰
  • وزارت راه می گوید سازمان نظام مهندسی به نفع گروهی کوچک و به بهانه طراحی ساختمان ۵ درصد حق نظارت را غیر قانونی از مردم دریافت می کند اما سازمان نظام مهندسی معتقد است این مبلغ براساس قانون و تائید اعضای مجمع دریافت می شود. شعارسال: بیژن خطیبی عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان […] ...
  • وزارت راه می گوید سازمان نظام مهندسی به نفع گروهی کوچک و به بهانه طراحی ساختمان ۵ درصد حق نظارت را غیر قانونی از مردم دریافت می کند اما سازمان نظام مهندسی معتقد است این مبلغ براساس قانون و تائید اعضای مجمع دریافت می شود. شعارسال: بیژن خطیبی عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان […]

آخرین اخبار
بانک پاسارگاد