امروز پنج شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۰
  • طرح الزام شهرداری تهران به تدوین سند تعیین فعالیت‌های مجاز به استقرار در پهنه کار و ساماندهی مال‌ها تصویب شد [ad_2] Source link ...
  • طرح الزام شهرداری تهران به تدوین سند تعیین فعالیت‌های مجاز به استقرار در پهنه کار و ساماندهی مال‌ها تصویب شد [ad_2] Source link
  • مدیرکل اسبق دفتر تشکل‌های مهندسی وزارت مسکن و شهرسازی معتقد است: «تجمع پول آسان‌یاب و تقریبا بدون پاسخ‌گویی در سازمان نظام مهندسی، جذابیتی به‌وجود آورد که به‌تدریج کسانی که دارای اهدافف اعتلایی بودند، از هیات مدیره فاصله بگیرند و یا اگر هم در هیات مدیره بودند و معترض به روش جاری بودند در هیات مدیره‌ها […] ...
  • مدیرکل اسبق دفتر تشکل‌های مهندسی وزارت مسکن و شهرسازی معتقد است: «تجمع پول آسان‌یاب و تقریبا بدون پاسخ‌گویی در سازمان نظام مهندسی، جذابیتی به‌وجود آورد که به‌تدریج کسانی که دارای اهدافف اعتلایی بودند، از هیات مدیره فاصله بگیرند و یا اگر هم در هیات مدیره بودند و معترض به روش جاری بودند در هیات مدیره‌ها […]

آخرین اخبار
بانک پاسارگاد