امروز سه شنبه ۹ آذر ۱۴۰۰
  • شعارسال: سامانه‌های هوشمند قابلیت گسترش و استفاده از اطلاعات را برای پاسخگویی به نیازهای کاربران فراهم می‌کنند، به‌عنوان یک مفهوم در مدیریت سازمان‌ها و سامانه‌های کلان در کل ظاهر می‌شود. مفهوم «هوشمند» که از سامانه‌های یکپارچه و فرآیندهایی برای یافتن راه‌حل استفاده می‌کند، می‌تواند از یک محصول /خدمات در سطح میکرو، به یک شهر /کشور […] ...
  • شعارسال: سامانه‌های هوشمند قابلیت گسترش و استفاده از اطلاعات را برای پاسخگویی به نیازهای کاربران فراهم می‌کنند، به‌عنوان یک مفهوم در مدیریت سازمان‌ها و سامانه‌های کلان در کل ظاهر می‌شود. مفهوم «هوشمند» که از سامانه‌های یکپارچه و فرآیندهایی برای یافتن راه‌حل استفاده می‌کند، می‌تواند از یک محصول /خدمات در سطح میکرو، به یک شهر /کشور […]
  • نتایج یک پژوهش نشان می‌دهد هرچه تقویت و انسجام عمل بین مولفه‌های همکاری و ارتباطی مدیریت شهری و ساکنان محلی از استحکام بیشتری برخوردار باشد، به همان اندازه در حوزه مدیریت و گردشگری پایدار رابطه بهتری وجود خواهد داشت و از طرفی نقش مدیریت هدفمند بیشتر حائز اهمیت خواهد شد. شعار سال: کارشناسان معتقدند گردشگری شهری […] ...
  • نتایج یک پژوهش نشان می‌دهد هرچه تقویت و انسجام عمل بین مولفه‌های همکاری و ارتباطی مدیریت شهری و ساکنان محلی از استحکام بیشتری برخوردار باشد، به همان اندازه در حوزه مدیریت و گردشگری پایدار رابطه بهتری وجود خواهد داشت و از طرفی نقش مدیریت هدفمند بیشتر حائز اهمیت خواهد شد. شعار سال: کارشناسان معتقدند گردشگری شهری […]
  • ۱۱۱سال پیش، در هنگامه شکل‌گیری بلدیه تحول بزرگی در تهران رخ داد؛ درست یک سال بعد از امضای ناصرالدین‌شاه پای قانون اساسی مشروطه. تهرانِ پایتخت با تاسیس بلدیه که مقصود اصلی‌اش حفظ منافع شهرها و ایفای حوائج اهالی شهرنشین بود، گام برداشت. شعار سال: در آن زمان بلدیه یا شهرداری به کودکی می‌مانست که خدمات‌رسانی […] ...
  • ۱۱۱سال پیش، در هنگامه شکل‌گیری بلدیه تحول بزرگی در تهران رخ داد؛ درست یک سال بعد از امضای ناصرالدین‌شاه پای قانون اساسی مشروطه. تهرانِ پایتخت با تاسیس بلدیه که مقصود اصلی‌اش حفظ منافع شهرها و ایفای حوائج اهالی شهرنشین بود، گام برداشت. شعار سال: در آن زمان بلدیه یا شهرداری به کودکی می‌مانست که خدمات‌رسانی […]
  • شعار سال: نواحی شهری به‌علت دارا بودن جاذبه‌های فراوان، اغلب از مقاصد مهم گردشگری محسوب می‌شوند و گردشگری شهری، مسئله مهمی برای مدیریت شهری است توسعه گردشگری شهری، اثرات و پیامدهای اقتصادی، کالبدی و زیست ‌محیطی متفاوتی بر زندگی شهروندان دارد و این موضوع نقش فعالیت‌های آنها را بر کیفیت مشارکت ‌شان در امور گردشگری […] ...
  • شعار سال: نواحی شهری به‌علت دارا بودن جاذبه‌های فراوان، اغلب از مقاصد مهم گردشگری محسوب می‌شوند و گردشگری شهری، مسئله مهمی برای مدیریت شهری است توسعه گردشگری شهری، اثرات و پیامدهای اقتصادی، کالبدی و زیست ‌محیطی متفاوتی بر زندگی شهروندان دارد و این موضوع نقش فعالیت‌های آنها را بر کیفیت مشارکت ‌شان در امور گردشگری […]
  • افزایش هزینه های دولت ها در دو دهه گذشته به دلیل رویکردهای توسعه ای پیشِ رو، باعث گردیده تا تخصیص بودجه به بخش های مختلف در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته به شکلی مشخص با محدودیت هایی روبرو شوند. ‏ شعار سال: به تبع این شرایط، سهم شهرها از بودجه های دولتی نیز […] ...
  • افزایش هزینه های دولت ها در دو دهه گذشته به دلیل رویکردهای توسعه ای پیشِ رو، باعث گردیده تا تخصیص بودجه به بخش های مختلف در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته به شکلی مشخص با محدودیت هایی روبرو شوند. ‏ شعار سال: به تبع این شرایط، سهم شهرها از بودجه های دولتی نیز […]

آخرین اخبار
پربازدیدترین ها
بانک پاسارگاد