امروز پنج شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۰
  • مسئله انتقال پایتخت سیاسی ایران، از جمله مسائل پر حاشیه و جنجال بر انگیزی است که به رغم پیگیری‌های فراوان آن در دولت‌های مختلف همچنان لاینحل باقی مانده است و هیچ کدام از دولت‌های بعد از انقلاب عملاً نتوانستند آن را اجرا کنند؛ اتفاقی که در صورت تحقق تغییرات سیاسی و جغرافیایی قابل تأملی را […] ...
  • مسئله انتقال پایتخت سیاسی ایران، از جمله مسائل پر حاشیه و جنجال بر انگیزی است که به رغم پیگیری‌های فراوان آن در دولت‌های مختلف همچنان لاینحل باقی مانده است و هیچ کدام از دولت‌های بعد از انقلاب عملاً نتوانستند آن را اجرا کنند؛ اتفاقی که در صورت تحقق تغییرات سیاسی و جغرافیایی قابل تأملی را […]
  • شعار سال: در ارتباط با نقش حکومت در توسعه اقتصادی، براد شاو و بلیکلی معتقدند که ماهیت و اهداف برنامه توسعه اقتصادی در هر کشور یا استانی شرایط منحصربه‌فردی دارد و ازاین‌رو تا حد زیادی پاسخ مناسب در ارتباط با زمینه‌های سیاسی و اقتصادی خاص هر محیطی متفاوت خواهد بود. به‌علاوه، جهانی‌شدن روش‌های کسب‌وکار در جهان […] ...
  • شعار سال: در ارتباط با نقش حکومت در توسعه اقتصادی، براد شاو و بلیکلی معتقدند که ماهیت و اهداف برنامه توسعه اقتصادی در هر کشور یا استانی شرایط منحصربه‌فردی دارد و ازاین‌رو تا حد زیادی پاسخ مناسب در ارتباط با زمینه‌های سیاسی و اقتصادی خاص هر محیطی متفاوت خواهد بود. به‌علاوه، جهانی‌شدن روش‌های کسب‌وکار در جهان […]

آخرین اخبار
بانک پاسارگاد