امروز پنج شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۰
  • شعار سال: «کشور، باید به اتکای آرای عمومی اداره شود.» چرا؟ جواب‌دادن به همین چرا، می‌شود چندصد صفحه شرح و تفصیل؛ اصل ماجرا هم به این برمی‌گردد که شایسته‌سالاری، باید رعایت شود و اداره حکومت و دولت، تباری و قبیله‌ای و نژادی و… نباشد بلکه مبتنی بر توان آدم‌ها باشد و اینکه مردم، کدام آدم‌های […] ...
  • شعار سال: «کشور، باید به اتکای آرای عمومی اداره شود.» چرا؟ جواب‌دادن به همین چرا، می‌شود چندصد صفحه شرح و تفصیل؛ اصل ماجرا هم به این برمی‌گردد که شایسته‌سالاری، باید رعایت شود و اداره حکومت و دولت، تباری و قبیله‌ای و نژادی و… نباشد بلکه مبتنی بر توان آدم‌ها باشد و اینکه مردم، کدام آدم‌های […]

آخرین اخبار
بانک پاسارگاد