امروز پنج شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۰
  • راه اندازی گذرهای فرهنگی، هنری با هدف توسعه گردشگری شهری در تهران یکی از برنامه هایی است که از سال ها قبل در دستور کار شهرداری تهران قرار دارد. با توجه به اینکه ایجاد این گذرها به ویژه در محدوده تاریخی و قدیمی شهر تهران می تواند به احیای زندگی شبانه پایتخت کمک کند، اما […] ...
  • راه اندازی گذرهای فرهنگی، هنری با هدف توسعه گردشگری شهری در تهران یکی از برنامه هایی است که از سال ها قبل در دستور کار شهرداری تهران قرار دارد. با توجه به اینکه ایجاد این گذرها به ویژه در محدوده تاریخی و قدیمی شهر تهران می تواند به احیای زندگی شبانه پایتخت کمک کند، اما […]

آخرین اخبار
بانک پاسارگاد