امروز پنج شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۰
  • جایزه نوبل در رشته اقتصاد امسال به دو اقتصاددان آمریکایی یعنی پل رومر و ویلیام نوردهاوس تعلق گرفت و واقعیت این است که آنها بسیار شایسته این جایزه ارزشمند بودند. این دو اقتصاددان هم به دلیل تاثیر تحقیقات شان در پیشبرد علم اقتصاد و هم تأکید بر موضوعی بسیار مهم یعنی رشد اقتصاد شایسته دریافت […] ...
  • جایزه نوبل در رشته اقتصاد امسال به دو اقتصاددان آمریکایی یعنی پل رومر و ویلیام نوردهاوس تعلق گرفت و واقعیت این است که آنها بسیار شایسته این جایزه ارزشمند بودند. این دو اقتصاددان هم به دلیل تاثیر تحقیقات شان در پیشبرد علم اقتصاد و هم تأکید بر موضوعی بسیار مهم یعنی رشد اقتصاد شایسته دریافت […]
  • میزان مشارکت مهندسان ساختمان در انتخابات نظام مهندسی ساختمان کشور در حالی امسال به پایین‌ترین حد خود نسبت به ۷ دوره گذشته رسید که کارشناسان از ایجاد یک چرخه معیوب در این حوزه انتقاد می‌کنند.کاهش مشارکت مهندسان در انتخابات نظام مهندسی در قالب این چرخه معیوب منجر به انتخاب افرادی خواهد شد که به شکل […] ...
  • میزان مشارکت مهندسان ساختمان در انتخابات نظام مهندسی ساختمان کشور در حالی امسال به پایین‌ترین حد خود نسبت به ۷ دوره گذشته رسید که کارشناسان از ایجاد یک چرخه معیوب در این حوزه انتقاد می‌کنند.کاهش مشارکت مهندسان در انتخابات نظام مهندسی در قالب این چرخه معیوب منجر به انتخاب افرادی خواهد شد که به شکل […]
  • استان تهران با وسعتی حدود ۱۸هزار و ۸۱۴ کیلومترمربع ۱۶شهرستان را در خود جای داده است. هریک از این شهرستان‌ها روستاهای متعددی دارند که بر اساس آخرین آمار تعداد آنها به عدد ۱۸۷ می‌رسد. دریافت اطلاعات تخصصی از ویژگی‌های مسکن این روستاها همیشه دغدغه مسئولان بوده است، زیرا زیربنای برنامه‌ریزی و توسعه داشتن آمارهای دقیق، […] ...
  • استان تهران با وسعتی حدود ۱۸هزار و ۸۱۴ کیلومترمربع ۱۶شهرستان را در خود جای داده است. هریک از این شهرستان‌ها روستاهای متعددی دارند که بر اساس آخرین آمار تعداد آنها به عدد ۱۸۷ می‌رسد. دریافت اطلاعات تخصصی از ویژگی‌های مسکن این روستاها همیشه دغدغه مسئولان بوده است، زیرا زیربنای برنامه‌ریزی و توسعه داشتن آمارهای دقیق، […]

آخرین اخبار
بانک پاسارگاد