امروز پنج شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۰
  • حبیب اله طاهرخانی معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینكه رویكردهای جدید شهرسازی عمدتا بر ساخت شهرهای جدید خودكفا تأكید داشته و آن‌ها را محركی برای توسعه كشور قلمداد می‌كند گفت: قطعا توجه صرف به مسئله سكونت در توسعه شهرهای حدید سیاست درستی نبوده و شهرهای جدید فعلی نیز باید از لحاظ سیاستی […] ...
  • حبیب اله طاهرخانی معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینكه رویكردهای جدید شهرسازی عمدتا بر ساخت شهرهای جدید خودكفا تأكید داشته و آن‌ها را محركی برای توسعه كشور قلمداد می‌كند گفت: قطعا توجه صرف به مسئله سكونت در توسعه شهرهای حدید سیاست درستی نبوده و شهرهای جدید فعلی نیز باید از لحاظ سیاستی […]
  • توسعه شهرهای جدید در کشور گام بلند دولت برای جلوگیری از حاشیه نشینی در کلانشهرها و هدایت جمعیت سرریز به شهرهای جدید است که طی پنج سال گذشته پیشرفت قابل ملاحظه داشته است. [ad_2] Source link ...
  • توسعه شهرهای جدید در کشور گام بلند دولت برای جلوگیری از حاشیه نشینی در کلانشهرها و هدایت جمعیت سرریز به شهرهای جدید است که طی پنج سال گذشته پیشرفت قابل ملاحظه داشته است. [ad_2] Source link

آخرین اخبار
بانک پاسارگاد