امروز شنبه ۶ آذر ۱۴۰۰
  • کلان‌شهرها کمتر از ۲ درصد از سطح خشکی‌های زمین را به خود اختصاص داده‌اند اما بیش از ۱۰ درصد از جمعیت دنیا را در خود جای داده‌اند. تهران به عنوان یکی از این کلان‌شهرها تا حد زیادی تحت تاثیر اثرات محیط‌زیستی این تراکم قرار گرفته است. فعل و انفعالاتی که در کلان‌شهر تهران اتفاق می‌افتد […] ...
  • کلان‌شهرها کمتر از ۲ درصد از سطح خشکی‌های زمین را به خود اختصاص داده‌اند اما بیش از ۱۰ درصد از جمعیت دنیا را در خود جای داده‌اند. تهران به عنوان یکی از این کلان‌شهرها تا حد زیادی تحت تاثیر اثرات محیط‌زیستی این تراکم قرار گرفته است. فعل و انفعالاتی که در کلان‌شهر تهران اتفاق می‌افتد […]
  • توسعه شهرنشینی در ایران در چند دهه گذشته همراه با تغییرات جمعیتی، فرهنگ فرسایی را در کشور به همراه داشته است. این فرسایش طی دهه‌های گذشته به حاشیه‌نشینی و ناکارآمدی بافت‌های میانی ازیک سو دامن زده است.از سوی دیگر بافت‌های فرسوده و حاشیه شهرها علاوه بر مشکلات کالبدی و کاهش ایمنی ساکنان محله، سایش فرهنگی […] ...
  • توسعه شهرنشینی در ایران در چند دهه گذشته همراه با تغییرات جمعیتی، فرهنگ فرسایی را در کشور به همراه داشته است. این فرسایش طی دهه‌های گذشته به حاشیه‌نشینی و ناکارآمدی بافت‌های میانی ازیک سو دامن زده است.از سوی دیگر بافت‌های فرسوده و حاشیه شهرها علاوه بر مشکلات کالبدی و کاهش ایمنی ساکنان محله، سایش فرهنگی […]
  • تجربه کشور پیشرو در برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری برای «شهرهای جدید هوشمند»، به مدیران وزارت راه و شهرسازی ارائه شد. نسل نو شهرهای جدید مطابق استانداردهای «شهر هوشمند» باید ۱۰ ویژگی داشته باشد. اولین گام، نیازسنجی جمعیتی – کشش تقاضای سکونتی در منطقه مورد نظر برای احداث شهر جدید – است. همچنین خدمات شهری و مراکز […] ...
  • تجربه کشور پیشرو در برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری برای «شهرهای جدید هوشمند»، به مدیران وزارت راه و شهرسازی ارائه شد. نسل نو شهرهای جدید مطابق استانداردهای «شهر هوشمند» باید ۱۰ ویژگی داشته باشد. اولین گام، نیازسنجی جمعیتی – کشش تقاضای سکونتی در منطقه مورد نظر برای احداث شهر جدید – است. همچنین خدمات شهری و مراکز […]
  • رشد و توسعه شهرنشيني در کنار توسعه و گسترش صنعتي، جهان را به سمت جهاني شهري سوق مي‌دهد. شدت‌گرفتن روزافزون گستردگي و پيچيدگي مسائل شهري و ناکارآمدي سيستم‌هاي بوروکراتيک سنتي، مديران شهري در جهان را وادار کرده تا در نگرش‌هاي مديريتي خود تغييراتی اساسي ايجاد کرده و با ايجاد مديريت واحد و يکپارچه شهري و […] ...
  • رشد و توسعه شهرنشيني در کنار توسعه و گسترش صنعتي، جهان را به سمت جهاني شهري سوق مي‌دهد. شدت‌گرفتن روزافزون گستردگي و پيچيدگي مسائل شهري و ناکارآمدي سيستم‌هاي بوروکراتيک سنتي، مديران شهري در جهان را وادار کرده تا در نگرش‌هاي مديريتي خود تغييراتی اساسي ايجاد کرده و با ايجاد مديريت واحد و يکپارچه شهري و […]

آخرین اخبار
پربازدیدترین ها
بانک پاسارگاد