امروز پنج شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۰
  • رییس کمیته اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران گفت: با تعلل شهرداری تهران در عدم اجرای مصوبه انتشار اوراق مشارکت علاوه بر محروم ماندن از فرصت قانونی تأمین ۱۳۰۰ میلیارد تومان برای توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل ریلی، از دریافت سهم ۵۰ درصدی دولت در بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت در این موضوع بازماند شعارسال:رییس […] ...
  • رییس کمیته اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران گفت: با تعلل شهرداری تهران در عدم اجرای مصوبه انتشار اوراق مشارکت علاوه بر محروم ماندن از فرصت قانونی تأمین ۱۳۰۰ میلیارد تومان برای توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل ریلی، از دریافت سهم ۵۰ درصدی دولت در بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت در این موضوع بازماند شعارسال:رییس […]

آخرین اخبار
بانک پاسارگاد