امروز پنج شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۰
  • رئیس شورای اسلامی شهر تهران گفت: شهرداری تهران طی سال‌های اخیر به اجبار سهم دولت از محل توسعه خطوط مترو را پرداخت کرده و هنوز مذاکرات برای دریافت سهم دولت ادامه دارد. شعارسال: محسن هاشمی  گفت: شهرداری تهران ۸۰ هزار نفر پرسنل دارد و در مجموعه‌ای با این تعداد پرسنل، بدون شک در پایان هر […] ...
  • رئیس شورای اسلامی شهر تهران گفت: شهرداری تهران طی سال‌های اخیر به اجبار سهم دولت از محل توسعه خطوط مترو را پرداخت کرده و هنوز مذاکرات برای دریافت سهم دولت ادامه دارد. شعارسال: محسن هاشمی  گفت: شهرداری تهران ۸۰ هزار نفر پرسنل دارد و در مجموعه‌ای با این تعداد پرسنل، بدون شک در پایان هر […]

آخرین اخبار
بانک پاسارگاد