به گزارش خبرنگار اجتماعی برنا؛ محمد علیخانی؛ عضو شورای شهر تهران با تائید خبر ریزش بخشی از تونل مترو پایتخت گفت: موضوع ریزش مربوط به دسترسی در ایستگاهتوحید خط هفت بوده است.

وی در خصوص دلیل این ریزش بیان کرد: بر اثر خم شدن قاب نگهدارنده تونل این اتفاق رخ داده است که منجر به مصدومیت یک کارگر شده است.

علیخانی در پایان تاکید کرد: ایستگاه مذکور در حال احداث بودهو بهره برداری صورت نگرفته است.