به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی برنا؛ ساعتی پیش یکی از رسانه ها به نقل از مجتبی خالدی؛ سخنگوی اورژانس کشور عنوان کرد که" با توجه بهریزش تونل مترو در تقاطع آزادیلباف تاکنون ۳ دستگاه آمبولانس به محل اعزام شده است".

این در حالی است که ملکی سخنگوی سازمان آتش نشانی با رد این خبر عنوان کرد کهگزارشی مبنی بر ریزش تونل به این سازماناطلاع داده نشده است. از سوی دیگر مدیر عامل شرکت بهره برداری مترو در تهران ریزش تونل مترو را تکذیب کرده است.

طبق اخبار واصله ریزش تونل مربوط به خطوط مترو نبوده و تنها قسمتی از تونل در حال ساخت مسدود شده است.