به گزارش گروه اجتماعیبرنا، جمشید محبت خانی فرمانده یگان حفاظت سازمان محیط زیستاز جذب نیروهای زن برای پیشبرد اهداف اجتماعی این سازمان خبرداد و گفت: یکی از مهمترین اهداف پیشرو برای جذب نیروی زن در بدنه محیطبانی برگزاری دورههای آشنایی با محیط زیست و محیطبانی تحت عنوان « یک ساعت با محیطبان» است.

وی ادامه داد: این طرح ملیهمزمان با آغاز سال تحصیلی ۹۶-۹۵، طرح ملی و با هدف ارتقای سطح آگاهیهای محیط زیستی دانش آموزان و آشنایی با وظایف محیط بانی و مناطق حفاظت شده به اجرا در آمده است. اما برای پشبرد اهداف خد نیازمند حضور نیروهای زن هم هستیم.

محبتخانی با اشاره به اینکه یکی از شروط اصلی قانونونی برای جذب نیروی محیط بان، جنسیت مرد است گفت: محیطبانی از جمله شغلهای سخت است که به دلیل این سختی کار اجازه جذب نیروی زن داده نمی شود.

وی ادامه داد: اما ما برای پیش برد هدف خود باید این نیروها را از طریق معاون آموزش سازمان جذب کنیم.